ՌՈԿԼԱՅՏ (ԲԱԶԱԼՏԵ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՆՅՈՒԹ)

ՌՈԿԼԱՅՏ (ԲԱԶԱԼՏԵ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՆՅՈՒԹ)

Ռոկլայտի հատկությունները՝ 

Ջերմամեկուսացում. Ռոկլայտը ապահովում է արդյունավետ ջերմամեկուսացում, որն օգնում է կարգավորել ջերմաստիճանը՝ նվազագույնի հասցնելով ջերմության փոխանցումը:

Հրդեհային դիմադրություն. բազալտը հրակայուն է, և դրանից պատրաստված մեկուսիչ նյութերը սովորաբար ունեն բարձր հրդեհային դիմադրության հատկություններ:

Ձայնի կլանումը. բազալտի մեկուսացումը կարող է նպաստել ձայնի կլանմանը, ինչը հարմար է դարձնում այն ծրագրերի համար, որտեղ աղմուկի վերահսկումը կարևոր է:

Երկարակեցություն. բազալտի մանրաթելերը հայտնի են իրենց դիմացկունությամբ և քայքայման նկատմամբ դիմադրությամբ, ինչը նպաստում է մեկուսիչ նյութի երկարակեցությանը:

Ռոկլայտը, ինչպես և այլ բազալտային մեկուսիչ նյութեր, կիրառություն են գտնում տարբեր ոլորտներում ներառյալ շինարարություն, ավտոմոբիլ, արդյունաբերություն, ծովային: