ՌՈԿԼԱՅՏ (ԲԱԶԱԼՏԵ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՆՅՈՒԹ)

ՌՈԿԼԱՅՏ (ԲԱԶԱԼՏԵ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՆՅՈՒԹ)

Ի՞նչ պետք է իմանալ Ռոկլայտի (Բազալտե Ջերմամեկուսիչ նյութ) մասին.

  • քարեբամբակ-բազալտային խմբի ապարների վրա հիմնված չայրվող ջրակայուն, ջերմաձայնամեկուսիչ՝ ցածր ֆենոլային միացություններով: 
  • բազալտե ջերմամեկուսիչը ունիվերսալ նյութ է մասնավոր շինարարության համար:
  • տեսականին ներառում է՝ 100մմ և 50 մմ հաստություններով քարեբամբակ: 

 

Ռոկլայտի հիմնական առավելությունները. 

  • բարձր ջերմախնայողություն, 
  • ժամանակի ընթացքում չի նստում,
  • դիմացկուն է միկրոօրգանիզմների և կրծողների ազդեցությանը: