ԴՐՈԲ ՑԱՆՑԵՐ

ԴՐՈԲ ՑԱՆՑԵՐ

Կատեգորիա

Դրոբ ցանցերը շինարարության մեջ լայն կիրառություն ունեն, օգտագործվում են ձեռնարկությունների, հանքարդյունաբերության, հանքահումքային, գյուղատնտեսության, շինարարության և այլ արդյունաբերական տարածքներում: 

ԱՆՎԱՆՈՒՄՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ մմԱՆՑՔԵՐ մմՉԱՓԵՐ մմՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ
Դրոբ ցանց 2.725x251000x2000հատ
Դրոբ ցանց 2.840x401000x2000հատ