ՄԵՏԱՂԱԼԱՐԵՐ ՉՋԵՐՄԱՄՇԱԿՎԱԾ

ՄԵՏԱՂԱԼԱՐԵՐ ՉՋԵՐՄԱՄՇԱԿՎԱԾ

Չջերմամշակված մետաղալարերը չեն ենթարկվել ջերմային մշակման գործընթացին, որի արդյունքում պահպանել են իրենց սկզբնական բնութագրերը:

Ջերմային մշակման բացակայությունը տարբերում է նրանց ջերմային մշակված մետաղալարերից, որոնք կարող են ենթարկվել այնպիսի գործընթացների, ինչպիսիք են եռացումը կամ կոփումը` հասնելու հատուկ ցանկալի հատկությունների: Չջերմամշակված մետաղալարերին բնորոշ հատկությունները դրանք դարձնում են հարմար օգտագործման համար, որտեղ կոնկրետ մետաղագործական փոփոխություններ չեն պահանջվում կամ երբ նյութի սկզբնական վիճակը բավարար է նախատեսված նպատակի համար: 

Այս մետաղալարերի առավելությունները կայանում են ծախսարդյունավետության մեջ, քանի որ արտադրական գործընթացը կարող է ավելի պարզ լինել՝ համեմատած ջերմային մշակված մետաղալարերի հետ: 

Ջերմամշակված և  չջերմամշակված մետաղական լարերի միջև ընտրություն կատարելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել տվյալ նախագծի կամ ծրագրի հատուկ պահանջները, քանի որ մետաղալարերի մեխանիկական բնութագրերը կարող են էապես ազդել դրա աշխատանքի վրա:

ԱՆՎԱՆՈՒՄԳՈՍՏՄԵՏԱՂԻ ՏԵՍԱԿՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ մմՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ
Մետաղալար չջերմամշակված 3282-74SAE 10061.2կգ
Մետաղալար չջերմամշակված 3282-74SAE 10061.5կգ
Մետաղալար չջերմամշակված 3282-74SAE 10062կգ
Մետաղալար չջերմամշակված 3282-74SAE 10062.5կգ
Մետաղալար չջերմամշակված 3282-74SAE 10063կգ
Մետաղալար չջերմամշակված 3282-74SAE 10064կգ
Մետաղալար չջերմամշակված 3282-74SAE 10065կգ