ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՍԱՅԼԵՐ

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՍԱՅԼԵՐ

Շինարարական սայլ՝ փչվող և ոչ փչվող անիվով:

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄՏԱՐՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ
Շինարարական սայլ փչվող անիվով60 կգ հատ
Շինարարական սայլ ոչ փչվող անիվով90 կգհատ