ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ԲԱՔԵՐ

ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ԲԱՔԵՐ

Պոլիէթիլենային տարա (ջրի բաք) երկշերտ, կիրառվում է՝ ջրի, յուղերի, թթվային զանգվածների, թունաքիմիկատների եվ այլ հեղուկ զանգվածների պահպանման համար. 300-3000 լիտր տարողությամբ:

ՁևՏարողությունԵրկարությունԼայնությունԲարձրություն
Քառանկյուն300 լիտր106սմ68սմ40սմ
Քառանկյուն750 լիտր156սմ81սմ78
Կլոր400 լիտր123սմ72սմ72սմ
Կլոր500 լիտր125սմ77սմ82սմ
Կլոր750 լիտր148սմ87սմ86սմ
Կլոր1500 լիտր177սմ105սմ105սմ
Կլոր2000 լիտր164սմ115սմ115սմ
Շշաձև1000 լիտր------105սմ128սմ
Շշաձև2000 լիտր------135սմ153սմ
Շշաձև3000 լիտր------150սմ192սմ