ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԱՆՑՈՒՄՆԵՐ

ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԱՆՑՈՒՄՆԵՐ

Պողպատյա անցումների օգնությամբ փոփոխվում են խողովակաշարերի տրամագծերը, ինչպես նաև ապահովվում են լայն և նեղ խողովակների կապը:

Պողպատյա անցումների հիմնական պարամետրերն են. -մուտքի տրամագիծ, -ելքի տրամագիծ:

ԱՆՎԱՆՈՒՄՉԱՓԵՐՊԱՏԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ
Պողպատյա անցում 6.3-42.43.5մմհատ
Պողպատյա անցում6.3-48.33.5մմհատ
Պողպատյա անցում76.1-48.33.5մմհատ
Պողպատյա անցում88.9-60.33.5մմհատ
Պողպատյա անցում88.9-76.13.5մմհատ
Պողպատյա անցում 114-604մմհատ
Պողպատյա անցում 114-764մմհատ
Պողպատյա անցում 114-894մմհատ
Պողպատյա անցում140-1144մմհատ
Պողպատյա անցում 219-1686մմհատ
Պողպատյա անցում273-2197մմհատ