ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԾՈՒՆԿԵՐ

ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԾՈՒՆԿԵՐ

ԱՆՎԱՆՈՒՄՉԱՓԵՐՊԱՏԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ
Պողպատյա ծունկ21.33մմհատ
Պողպատյա ծունկ26.83մմհատ
Պողպատյա ծունկ33.73մմհատ
Պողպատյա ծունկ42.33մմհատ
Պողպատյա ծունկ48.33մմհատ
Պողպատյա ծունկ60.33մմհատ
Պողպատյա ծունկ76.13.5մմհատ
Պողպատյա ծունկ88.93.5մմհատ
Պողպատյա ծունկ101.63.5մմհատ
Պողպատյա ծունկ1084մմհատ
Պողպատյա ծունկ114.34մմհատ
Պողպատյա ծունկ139.74մմհատ
Պողպատյա ծունկ1594.5մմհատ
Պողպատյա ծունկ168.35մմհատ
Պողպատյա ծունկ219.16մմհատ