ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԿԼՈՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ

ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԿԼՈՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ

Կլոր պողպատե խողովակները լայնորեն օգտագործվում են տարբեր արդյունաբերական, շինարարական և ենթակառուցվածքային ծրագրերում: Նրանց գլանաձև ձևը թույլ է տալիս հեշտությամբ ինտեգրվել տարբեր կառուցվածքային նախագծերին և համակարգերին:

Սովորաբար օգտագործվում են հեղուկներ փոխանցելու համար, ինչպիսիք են ջուրը, նավթը և գազը: Նրանց հարթ ինտերիերը թույլ է տալիս արդյունավետ հոսք, և դրանք հաճախ օգտագործվում են խողովակաշարերի և սանտեխնիկայի համակարգերում:

Վակ Մետալի կլոր խողովակները անցնում եմ հատուկ փորձաքննություն հիդրոստենդ սարքավորումով, որոնց արդյունքները նշված են որակի սերտիֆիկատներում, ինչն էլ երաշխավորում է գազատար եւ ջրատար խողովակների անխափան աշխատանքն ու բարձր որակը:

Կլոր պողպատե խողովակները հաճախ ծախսարդյունավետ են արտադրության և տեղադրման առումով, ինչը նրանց նախընտրելի ընտրություն է դարձնում բազմաթիվ շինարարական և արդյունաբերական նախագծերի համար:

Կլոր խողովակների արտադրությունն իրականացվում է  համաձայն` ԳՕՍՏ  3262-75, 10704-91, 10705-80:

ԱՆՎԱՆՈՒՄԳՈՍՏՄԵՏԱՂԻ ՏԵՍԱԿՉԱՓԵՐՊԱՏԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-8008псՓ12 0.76գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-8008псՓ131.06գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-8008псՓ161.06գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-8008псՓ161.26գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-8008псՓ18 1.06գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-8008псՓ181.56գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-8008псՓ191.06գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-8008псՓ201.26գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-8008псՓ21.31.56գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ21.31.86գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ21.32.06գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ21.32.56գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-8008псՓ251.56գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ252.06գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ252.56գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-8008псՓ26.81.56գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ26.81.86գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ26.8 2.06գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ26.8 2.56գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ26.82.86գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ26.83.06գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-8008псՓ32 1.56գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ32 2.06գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ32 2.56գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-8008псՓ33.71.56գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ33.7 2.06գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ33.72.56գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ33.72.86գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ33.7 3.06գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-8008псՓ381.56գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ38 2.06գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ38 2.56գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-8008псՓ42,31.56գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ42,31.86գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ42,32.06գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ42,32.56գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ42,32.86գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ42,33.06գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-8008псՓ481.56գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ481.86գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ482.06գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ482.56գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ482.86գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ483.06գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-8008псՓ51 1.56գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ511.86գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ512.06գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ51 2.56գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ512.86գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ51 3.06գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-8008псՓ57 1.56գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ57 1.86գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ572.06գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ572.56գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ57 2.86գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ57 3.06գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ57 3.56գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ602.06գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ602.56գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ603.06գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ3262-75, 10704-91, 10705-80Ст2псՓ603.56գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ761.86գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ762.06գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ762.56գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ763.06գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ763.56գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ89 2.06գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ892.56գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ89 2.86գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ89 3.06գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ89 3.26գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ89 3.56գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ102 2.012գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ1022.512գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ1022.812գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ1023.012գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ1023.212գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ1023.512գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ1024.012գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ108 2.012գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ1082.512գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ108 2.812գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ108 3.012գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ108 3.212գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ108 3.512գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ108 4.012գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ1142.012գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ1142.512գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ1142.812գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ1143.012գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ1143.512գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ1144.012գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ127 2.812գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ1273.012գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ127 3.512գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ1274.012գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ1403.012գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ1403.512գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ1404.012գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ159 2.812գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ1593.012գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ159 3.512գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ1594.012գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ1594.512գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ159 5.012գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ1683.012գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ1683.512գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ1684.012գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ1684.512գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ1685.012գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ2194.012գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ2194.512գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ2195.012գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ2196.012գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ2734.012գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ2734.512գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ2735.012գծամետր
Պողպատյա կլոր խողովակ10704-91, 10705-80Ст2псՓ2736.012գծամետր