ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԱՐԹ ԹԻԹԵՂՆԵՐ

ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԱՐԹ ԹԻԹԵՂՆԵՐ

Կատեգորիա

Ցինկապատ հարթ թիթեղներն – արտադրվում են բարձր տեխնիկական սարքավորումներով և համապատասխանում են առաջին դասի ցինկապատ թիթեղի ամենաբարձր որակի միջազգային ստանդարտներին և տեխնիկական չափորոշիչներին:

Ցինկապատ հարթ թիթեղը՝ շինարարական նյութ է, որը արտադրվում է ցինկապատ գլանափաթեթով թիթեղից: Հարթ թիթեղը  շատ համաչափ նյութ է և ի շնորհիվ այս հնարավորության այն  կարելի է օգտագործել տարատեսակ բարդ դետալներ պատրաստելու համար, ինչպես օրինակ ծխնելույզներ, ջրածորաններ, տանիքը համալրող այլ դետալներ:

Ցինկապատ հարթ թիթեղի արտադրությունն իրականացվում է  համաձայն` ԳՕՍՏ 24045-2010

ԱՆՎԱՆՈՒՄԳՈՍՏՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ մմԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ մմԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ մմՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ
Ցինկապատ թիթեղ24045-20100.3010002000հատ
Ցինկապատ թիթեղ24045-20100.4010002000հատ
Ցինկապատ թիթեղ24045-20100.5010002000հատ
Ցինկապատ թիթեղ24045-20100.6010002000հատ
Ցինկապատ թիթեղ24045-20100.5012502500հատ