Հեծանները, գլխավորապես ծռման տակ աշխատող, սովորաբար չորսուի (քառակող գերանի) տեսքով կառուցվածքային տարրեր են։

Դրանք լայնորեն օգտագործվում են շինարարության և մեքենաշինության մեջ`

  • շենքերի,
  • կամուրջների,
  • ուղանցների,
  • մեքենաների,
  • հաստոցների կոնստրուկցիաներում։

Հեծանների սխեմաներ պատրաստվում են հիմնականում երկաթբետոնից, մետաղից և փայտից, որոնք ունենում են հաստատուն կամ փոփոխական չափերով հատվածներ։

Երկաթբետոնե հեծանները պատրաստվում են միաձույլ և հավաքովի։

Մետաղական հեծանները գլխավորապես կիրառվում են մեծ բեռնվածքների դեպքում։ Առավել արդյունավետ են երկտավրային և արկղաձև հատվածքով մետաղական հեծանները։

Փայտե հեծանները ծառայում են սովորաբար ոչ մեծ հենամեջեր ծածկելու համար։ Դրանք պատրաստվում են տախտակներից, չորսուներից, գերաններից։

Առհասարակ, հեծանները (швеллеры), ապահովում են շինարարական աշխատանքների ամուր հիմքը: Իսկ ամուր հիմք ձևավորելու համար, անհրաժեշտ է կիրառել միայն բարձրորակ հումք, որը կարող եք գտնել Վակ Մետալում: Մեզ մոտ առկա են պողպատյա հեծանների տարբեր չափեր: