Մետաղական արտադրանքները բավականին տարածված են գործունեության ցանկացած ոլորտում, քանի որ մետաղն ունի այնպիսի հատկություններ, ինչպիսիք են բարձր էլեկտրական և ջերմային հաղորդունակությունը, ուժը, մատչելիությունը և այլն: Հայտնի քիմիական տարրերից 83-ը մետաղներ են, որոնք կարող են օգտագործվել որպես հիմնական նյութ պողպատների արտադրության, ինչպես նաև դրանց հարդարման և որակի բարելավման աշխատանքների համար։ Մետաղները բաժանվում են երկու հիմնական խմբի՝…