ՈՒՂՂԱՆԿՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՌԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ

ՈՒՂՂԱՆԿՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՌԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ

Վակ մետալի ուղղակյուն եւ քառանկյուն խողովակները ներմուծվում են բացառապես Ռուսաստանի Դաշնության առաջատար արտադրողներից:

Հեշտությամբ ճկվում են, զոդվում:

Ամուր են:

Ուղղանկյուն եւ քառանկյուն խողովակների արտադրությունն իրականացվում է  համաձայն `ԳՕՍՏ 8639-82  եւ 30245-03

ՉԱՓԵՐ մմՊԱՏԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ մմԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ մԳՈՍՏՄԵՏԱՂԻ ՏԵՍԱԿՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ
10x100.868639-8208псգծամետր
10x101.068639-8208псգծամետր
10x101.268639-8208псգծամետր
10x101.568639-8208псգծամետր
15x150.868639-8208псգծամետր
15x151.068639-8208псգծամետր
15x151.268639-8208псգծամետր
15x151.568639-8208псգծամետր
15x151.868639-82Ст2псգծամետր
20x101.068645-6808псգծամետր
20x101.268645-6808псգծամետր
20x101.568645-6808псգծամետր
20x151.568645-6808псգծամետր
20x201.068639-8208псգծամետր
20x201.268639-8208псգծամետր
20x201.568639-8208псգծամետր
20x202.068639-82Ст2псգծամետր
25x151.068645-6808псգծամետր
25x151.268645-6808псգծամետր
25x151.568645-6808псգծամետր
25x251.268639-8208псգծամետր
25x251.568639-8208псգծամետր
25x252.068639-82Ст2псգծամետր
30x101.068645-6808псգծամետր
30x101.268645-6808псգծամետր
30x101.568645-6808псգծամետր
30x151.568645-6808псգծամետր
30x200.868645-6808псգծամետր
30x201.068645-6808псգծամետր
30x201.268645-6808псգծամետր
30x201.568645-6808псգծամետր
30x202.068645-68Ст2псգծամետր
30x301.268639-8208псգծամետր
30x301.568639-8208псգծամետր
30x302.068639-82Ст2псգծամետր
40x101.268645-6808псգծամետր
40x101.568645-6808псգծամետր
40x201.068645-6808псգծամետր
40x201.268645-6808псգծամետր
40x201.568645-6808псգծամետր
40x202.068645-68Ст2псգծամետր
40x202.568645-68Ст2псգծամետր
40x251.568645-6808псգծամետր
40x252.068645-68Ст2псգծամետր
40x252.568645-68Ст2псգծամետր
40x301.568645-6808псգծամետր
40x302.068645-68Ст2псգծամետր
40x401.568639-8208псգծամետր
40x402.068639-82Ст2псգծամետր
40x402.568639-82Ст2псգծամետր
40x403.068639-82Ст2псգծամետր
50x201.568645-6808псգծամետր
50x202.068645-68Ст2псգծամետր
50x251.568645-6808псգծամետր
50x252.068645-68Ст2псգծամետր
50x301.568645-6808псգծամետր
50x302.068645-68Ст2псգծամետր
50x302.568645-68Ст2псգծամետր
50x303.068645-68Ст2псգծամետր
50x401.568645-6808псգծամետր
50x402.068645-68Ст2псգծամետր
50x501.568639-8208псգծամետր
50x502.068639-82Ст2псգծամետր
50x502.568639-82Ст2псգծամետր
50x503.068639-82Ст2псգծամետր
60x201.568645-6808псգծամետր
60x202.068645-68Ст2псգծամետր
60x301.568645-6808псգծամետր
60x302.068645-68Ст2псգծամետր
60x302.568645-68Ст2псգծամետր
60x303.068645-68Ст2псգծամետր
60x401.568645-6808псգծամետր
60x402.068645-68Ст2псգծամետր
60x402.568645-68Ст2псգծամետր
60x403.068645-68Ст2псգծամետր
60x601.568639-8208псգծամետր
60x602.068639-82Ст2псգծամետր
60x602.568639-82Ст2псգծամետր
60x603.068639-82Ст2псգծամետր
60x603.568639-82Ст2псգծամետր
60x604.068639-82Ст2псգծամետր
70x302.068645-68Ст2псգծամետր
70x502.068645-68Ст2псգծամետր
70x503.068645-68Ст2псգծամետր
70x702.068639-82Ст2псգծամետր
70x703.068639-82Ст2псգծամետր
80x401.568645-6808псգծամետր
80x402.068645-68Ст2псգծամետր
80x402.568645-68Ст2псգծամետր
80x403.068645-68Ст2псգծամետր
80x404.068645-68Ст2псգծամետր
80x602.068645-68Ст2псգծամետր
80x602.568645-68Ст2псգծամետր
80x603.068645-68Ст2псգծամետր
80x604.068645-68Ст2псգծամետր
80x802.068639-82Ст2псգծամետր
80x802.568639-82Ст2псգծամետր
80x803.068639-82Ст2псգծամետր
80x803.568639-82Ст2псգծամետր
80x804.068639-82Ст2псգծամետր
90x902.068639-82Ст2псգծամետր
90x903.068639-82Ст2псգծամետր
100x402.068645-68Ст2псգծամետր
100x402.568645-68Ст2псգծամետր
100x403.068645-68Ст2псգծամետր
100x404.068645-68Ст2псգծամետր
100x502.068645-68Ст2псգծամետր
100x502.568645-68Ст2псգծամետր
100x503.068645-68Ст2псգծամետր
100x504.068645-68Ст2псգծամետր
100x602.068645-68Ст2псգծամետր
100x602.568645-68Ст2псգծամետր
100x603.068645-68Ст2псգծամետր
100x604.068645-68Ст2псգծամետր
100x802.068645-68Ст2псգծամետր
100x803.068645-68Ст2псգծամետր
100x804.068645-68Ст2псգծամետր
100x1002.0128639-82Ст2псգծամետր
100x100 2.5128639-82Ст2псգծամետր
100x1003.0128639-82Ст2псգծամետր
100x1003.5128639-82Ст2псգծամետր
100x1004.0128639-82Ст2псգծամետր
100x1005.0128639-82Ст2псգծամետր
100x1006.0128639-82Ст2псգծամետր
120x402.068645-68Ст2псգծամետր
120x402.568645-68Ст2псգծամետր
120x403.068645-68Ст2псգծամետր
120x404.068645-68Ст2псգծամետր
120x502.068645-68Ст2псգծամետր
120x502.568645-68Ст2псգծամետր
120x503.068645-68Ст2псգծամետր
120x504.068645-68Ст2псգծամետր
120x602.068645-68Ст2псգծամետր
120x603.068645-68Ст2псգծամետր
120x604.068645-68Ст2псգծամետր
120x802.068645-68Ст2псգծամետր
120x803.068645-68Ст2псգծամետր
120x804.068645-68Ст2псգծամետր
120x805.068645-68Ст2псգծամետր
120x1203.0128639-82Ст2псգծամետր
120x1204.0128639-82Ст2псգծամետր
120x1205.0128639-82Ст2псգծամետր
120x1206.0128639-82Ст2псգծամետր
140x603.0128645-68Ст2псգծամետր
140x604.0128645-68Ст2псգծամետր
140x605.0128645-68Ст2псգծամետր
140x606.0128645-68Ст2псգծամետր
140x803.0128645-68Ст2псգծամետր
140x804.0128645-68Ст2псգծամետր
140x805.0128645-68Ст2псգծամետր
140x806.0128645-68Ст2псգծամետր
140x1003.0128645-68Ст2псգծամետր
140x1004.0128645-68Ст2псգծամետր
140x1005.0128645-68Ст2псգծամետր
140x1006.0128645-68Ст2псգծամետր
140x1403.0128639-82Ст2псգծամետր
140x1404.0128639-82Ст2псգծամետր
140x1405.0128639-82Ст2псգծամետր
140x1406.0128639-82Ст2псգծամետր
150x503.0128645-68Ст2псգծամետր
150x504.0128645-68Ст2псգծամետր
150x505.0128645-68Ст2псգծամետր
150x1003.0128645-68Ст2псգծամետր
150x1004.0128645-68Ст2псգծամետր
150x1005.0128645-68Ст2псգծամետր
150x1006.0128645-68Ст2псգծամետր
150x1504.0128639-82Ст2псգծամետր
150x1505.0128639-82Ст2псգծամետր
150x1506.0128639-82Ст2псգծամետր
150x1507.0128639-82Ст2псգծամետր
150x1508.0128639-82Ст2псգծամետր
160x803.0128645-68Ст2псգծամետր
160x804.0128645-68Ст2псգծամետր
160x805.0128645-68Ст2псգծամետր
160x806.0128645-68Ст2псգծամետր
160x1204.0128645-68Ст2псգծամետր
160x1205.0128645-68Ст2псգծամետր
160x1206.0128645-68Ст2псգծամետր
160x1406.0128645-68Ст2псգծամետր
160x1405.0128645-68Ст2псգծամետր
160x1406.0128645-68Ст2псգծամետր
160x1604.0128639-82Ст2псգծամետր
160x1605.0128639-82Ст2псգծամետր
160x1606.0128639-82Ст2псգծամետր
160x1607.0128639-82Ст2псգծամետր
160x1608.0128639-82Ст2псգծամետր
180x1004.0128645-68Ст2псգծամետր
180x1005.0128645-68Ст2псգծամետր
180x1006.0128645-68Ст2псգծամետր
180x1404.0128645-68Ст2псգծամետր
180x1405.0128645-68Ст2псգծամետր
180x1406.0128645-68Ст2псգծամետր
180x1408.0128645-68Ст2псգծամետր
180x1805.0128639-82Ст2псգծամետր
180x1806.0128639-82Ст2псգծամետր
180x1807.0128639-82Ст2псգծամետր
180x1808.0128639-82Ст2псգծամետր
200x1004.01230245-03Ст2псգծամետր
200x1204.01230245-03Ст2псգծամետր
200x1206.01230245-03Ст2псգծամետր
200x1207.01230245-03Ст2псգծամետր
200x1208.01230245-03Ст2псգծամետր
200x1604.01230245-03Ст2псգծամետր
200x1606.01230245-03Ст2псգծամետր
200x1607.01230245-03Ст2псգծամետր
200x1608.01230245-03Ст2псգծամետր
200x2005.01230245-03Ст2псգծամետր
200x2006.01230245-03Ст2псգծամետր
200x2007.01230245-03Ст2псգծամետր
200x2008.01230245-03Ст2псգծամետր