ՈՒՂՂԱՆԿՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՌԱՆԿՅՈՒՆ ՀԱՏՈՒՄՈՎ ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ